تاريخ روز : پنجشنبه 27 مرداد 1401

پتروشیمی پردیس(سهامی عام)

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

سهامداران محترم

          • نام كاربری اشخاص حقيقی: كد بورسی  

          • رمز عبور اشخاص حقیقی : شماره شناسنامه

          • نام كاربری اشخاص حقوقی: كد بورسی

          • رمز عبور اشخاص حقوقی : شماره ثبت شرکت

  نام کاربر(حقوقی): شرک 05672

  نام کاربر(حقیقی): اسد 02514

  رمز عبور:152348

  رمز عبور: 21548763

 

 

 

 

قابل توجه اشخاصی که شماره شناسنامه آنها با عدد صفر آغاز میشود عدد صفر شامل رمز عبور نمی باشد.

به طور مثال:

  نام کاربر: اسد 02514

  نام کاربر: اسد 02514

  رمز عبور:0021540763        (غلط)

  رمز عبور: 21540763       (صحیح)

 

 

 

 

نكته بسيار مهم :

خواهشمند است پس از اولين ورود نسبت به تغيير رمز عبور اقدام نمائيد و در حفظ نام كاربری و رمز عبور دقت لازم را داشته باشيد.

اين شركت هيچ گونه مسئوليتی در اين رابطه نخواهد داشت، ضمنا لازم به ذكر است در صورت عدم تغيير رمز امكان دسترسی به اطلاعات ميسر نمی باشد.

 

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی